Reumatski karditis

Written by Stanko Nikolic on . Posted in Blog

Reumatski karditisReumatski karditis je najteža zapaljiva promena, koja se javlja na srcu a nastaje kao posledica reumatske groznice. Upala zahvata sve slojeve srca – zaliske, srčani mišić i srčanu opnu (kesu). Međutim u akutnoj fazi ne moraju da se jave simptomi oštećenja srca. Ponekad se vide znaci upale mišićnog sloja i srčane kese kao ubrzan rad srca (tahikardija), oslabljeni tonovi, ritam galopa, dok se znaci upale na zalisku ne prepoznaju. Tek kasnije se uočavaju trajna oštećenja (srčane mane) sa svim posledicama. Što je najgore, reumatska groznica se može ponoviti.

Šta se događa na srčanim zaliscima?

Zdravlje srčanih zalistaka ima veliku ulogu u pravilnom radu srca. Kada se srce stisne, zalisci se otvaraju i krv nesmetano izlazi iz srca. Odmah zatim, zalisci se zatvaraju da se krv ne može vratiti natrag. I da bi srce radilo kao pumpa potrebni su zdravi zalisci. Ali reumatska groznica postepeno deformiše zaliske, pa oni više ne mogu obavljati svoju funkciju, ne mogu pravilno da se otvaraju i zatvaraju. Zalisci usled deformacije mogu i da jedan sa drugim srastu, pa se sužava otvor kroz koji krv prolazi. Sve ovo se češće događa na levoj starni srca, na mitralnim (dvolistnim) zaliscima, tako da se stvara mitralna mana, stenoza i insuficijencija (sužavanje i slabbost srca).

Sve ovo sprečava krv da se istisne u komoru,  pa manje krvi dospeva u cirkulaciju, ceo organizam trpi, a jedan deo krvi se vraća u pretkomoru. Srčani mišić je prisiljen na pojačan rad sa rezervom snage. Takav mišić vremenom popušta, a posledice su zamaranje i kod najmanjeg  fizičkog napora, otežano disanje sa gušenjem, otok na nogama, otok jetre, a na kraju može doći i do fatalnog ishoda. Operacijom srca se mogu menjati zalisci.

Tags: , , , , , ,